projekts daba un mēs

DABA UN MĒS

1 Projekta apraksts

Mūsdienu cilvēks ir zaudējis saikni ar dabu, tādā veidā ir pārmācījies būt pats savas dzīves noteicējs. Civilizācija ir savā veidā cilvēku iespiedusi dziļi stūrī, jo pats nespēj vairs izlemt, atpazīt un pielietot to, kas ir dabas dots. Lielākā sabiedrības daļa bieži vien savas neizglītotības dēļ, mežā vai pļavā ieraugot kādu augu noplūc, vai sabradā līdz tādam stāvoklim, ka augs vairs nespēj ne izplatīties, ne atkopties.  Tādā veida radot reālus apdraudējumus dabai.

2 Mērķis

Apkopot, uzturēt, izplatīt un pavairot ārstniecības augus. Izglītot sabiedrību par dabas augu nozīmi cilvēka dzīvē un to pielietošanu.

3 Projekta pirmie soļi

  1. Projekta komandas izveidošana (brīvprātīgie);
  2. Ārstniecības augu/krūmu/koku reģistra izveidošana;
  3. Sabiedrības izglītošana, lai katrā mājā ir sava ārstniecības augu aptieciņa.

4 Rezultātā

  1. Izveidots ārstniecības augu reģistrs un regulāri tiek atjaunots;
  2. Tiek sargāti, ievākti un pavairoti ārsniecības augi;
  3. Izglītota sabiedrība par ārstniecības augu izmantošanu ikdienas dzīvē veselības uzturēšanai.

5 Finansējums

Projekta sākumā viss notiek uz labdarības, entuziasma un labas idejas vārda. Pēc pamatbāzes izveidošanas tiek meklēti un atrasti finanšu risinājumi, lai šāda veida projekts attīstītos un dotu pozitīvu rezultātu katram Zemes iedzīvotājam.

 

Tie, kuri vēlas iegūt sīkāku informāciju, vai pieteikties projekta realizēšanā: academynarayana108@gmail.com

P.S. Būšu ļoti pateicīga, ja par šo ideju dalīsies arī tālāk, jo tikai ar kopīgiem spēkiem mēs varam sasniegt kopīgu rezultātu.