BLOGS

Pirmais Skolotājs

Dzīves laikā mēs sastopam ļoti daudz Skolotājus, no kuriem mēs smeļamies dzīves gudrību, tiek veidoti pirmie soļi plašajā pasaules skatījumā, izveidota pirmā emociju gamma, kā arī tiek likti pirmie pamatu pamati lielajai dzīvei.  Skolotāju ir daudz, bet Pirmais Skolotājs visiem ir viens – ģimene, kurā mēs piedzimstam. Tieši ģimene ir tā, kas bērna zemapziņā ieliek pirmo informāciju, kas izpaudīsies dzīves laikā. Tāpēc būtiski gan mātei, gan tēvam, gan vecmāmiņām un vectētiņiem mainīt savu pasaules skatījumu līdz bērniņa ienākšanai jaunajā ģimenē, tas ir, līdz bērna ieņemšanas brīdim.

Vēdās tiek teikts, ka viens no faktoriem, kas ietekmē cilvēka raksturu un likteni ir vecāku noskaņojums bērna ieņemšanas brīdī. Tātad, līdz šim  procesam tiekot, bērna vecākiem jātiek galā ar dusmām, aizvainojumiem, nosodījumiem, greizsirdību, lepnību, kaitīgiem ieradumiem utt., lai spētu radīt mīlestības pilnu, harmonisku, veselu bērnu.

 Īpaši liels uzsvars jāliek uz māti, jo tieši māte ir Skolotāju Skolotājs, kura nes vislielāko atbildību bērna nākotnē no brīža, kad mazulis jau atrodas zem viņas sirds. Viņa ir tā, kas rada bērnam pirmo mājas sajūtu, nodod informāciju par pasauli, kurā mazulis ienāks. Rada pirmo emocionālo gammu, kas saglabājas bērna zemapziņā. Tādā veidā tiek radītā bērna pasaule – nākotne, kas ļoti būtiski ietekmēs gan paša bērna, gan viņa ģimenes locekļu dzīvi. Tāpēc ir tik būtiski tikt galā ar negatīvajām emocijām, kaitīgajiem ieradumiem, mainīt savu dzīves veidu, pasaules uztveri līdz bērna ieņemšanas brīdim, jo visas lietas ar ko Jūs nebūsiet tikuši galā, neapzinātā veidā nodosiet bērna zemapziņā. Jūs nebūsiet devuši iespēju bērnam radīt pašam savu pasauli, jo to būsiet izdarījuši viņa vietā ar visiem saviem stereotipiem un aizspriedumiem, kas Jums radušies dzīves laikā, vai ko nodevuši Jūsu pašu vecāki mantojumā.

Uz vecāku pleciem tiek likta liela atbildība par jaunās dzīvības nākotni, jo īpaši no māmiņas. Tāpēc būtiski grūtniecības laikā kontrolēt savas emocijas un uzvedību, pieņemt Dieva gribu un paļauties uz to, ievērot morālos principus, būt līdzcietīgai, pozitīvai, harmoniskai, lasīt garīga veida literatūru, apmeklēt svētvietas, skaitīt lūgšanas, būt tuvu dabai, rūpēties par saviem ģimenes locekļiem – visu labo, kas veido apkārt mīlestību, harmoniju ne tikai pašai sev, bet arī bērna pasaulē un visapkārt.

Gadījumā, ja Jūs grūtniecības laikā izjūtat apātiju, dusmas, viegli aizvainojaties utt., tad nenorakstiet to uz hormonālajām izmaiņām, kā to piemin mūsdienu medicīna. Tas tikai liecina par to, ka māmiņai ir jāmaina pasaules skatījums uz lietām, kas ir apkārt. Atcerieties, ka viss kas notiek ar mums un ap mums ir mūsu pašu spogulis, kas atklāti parāda, ka ir laiks mainīties! J Tikai ar savām izmaiņām mēs varam laist pasaulē mīlestības pilnu, harmonisku un veselu bērnu, kas priecēs visus, jo īpaši ģimeni, kurā šīs mazulis ienāks.

 Visi pārbaudījumi, kas notiek grūtniecības laikā ir tāpēc, lai māmiņa izvērtētu savu pasaules modeli, kurā līdz šim ir dzīvojusi. Modelis, kas neder Jūsu bērnam, tāpēc bieži vien gaidīšanas laika tiek dotas dažādas dzīves situācijas, lai sieviete sāktu izvērtēt gan savas domas, vārdus un darbus, kas spēj ietekmēt Jūsu mazuļa nākotni. Nākotni, kurā Jūs esiet pirmā Dzīves Mākslas Skolotāja, kas dod konkrētās krāsu tūbiņas, lai bērns sāktu veidot savu pasauli atrodoties vēl zem Jūsu sirds.

Tāpēc novēlu Jums visām Mīlestības pilnu gaidīšanas laiku! Dalieties ar savu Mīlestību! Izjūtiet Mīlestību! Mēs katrs esam daļa no Dieva un Dievs ir Mīlestība!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *