FILOSOFIJA

Viens no akadēmijas “Narayana” galvenajiem uzdevumiem izplatīt sakrālās zināšanas, kas uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti.

Šis ir izglītojošs projekts visos līmeņos:

  • fiziskajā;
  • sociālajā;
  • intelektuālajā;
  • garīgajā.

Pienāk laiks, kad mēs katrs nonākam uz ceļa, kas saucas “Patiesības meklējums”. Sekojot  šim ceļa rādītājam katrs cilvēks  sāk veikt vairākus dzīves atklājumus. Atklājumus, kas ļauj sasniegt jaunu apziņas līmeni. Akadēmijā var piedalīties jebkurš cilvēks, kurš ir gatavs mācīties to, ko nemāca ne skolās, ne augstskolās. Apgūt tās dzīves vērtības (dzīves skolu), kas nāk no senseniem laikiem. Vērtības un zināšanas, kas jāzina ir visiem, lai būtu attīstīta personība gan fiziskajā, gan sociālajā, gan intelektuālajā, gan garīgajā līmenī.

Pie mums Tev būs iespēja satikt un būt kopā ar sev līdzīgi domājošiem cilvēkiem no visas pasaules. Aktīvi līdzdarboties visos mūsu organizētajos pasākumos gan klātienē, gan neklātienē. Iegūt zināšanas un citu pieredzi, kuras spēsi pielietot ikdienas dzīvē, lai kļūtu par veiksmīgu personību.

Ja Tevi uzrunāja, tad nāc un piebiedrojies un kļūsti par savas dzīves noteicēju!

Ar Mīlestību un Pateicību!

Narayanas komandas