DZĪVES CEĻOTĀJA

Negribu runāt..

Negribu runāt..
Ne dziedāt,
Ne smiet..
PASAULĒ, kurai jānoriet!

Es GRIBU DZĪVOT PASAULĒ, kur viens otram LAIMI NOVĒLĒ.
Kur VISUMA LIKUMS visiem ir SVĒTS, un TAISNĪBAS gaismai ir SPĒKS.
Kur CIENĪ katra izvēli, lai pildītu savas SIRDS pavēli.
Kur ikdienā RADA un MĪL, lai vairāk smaidu sejā SPĪD.
Kur GODAPRĀTS ir AUGSTĀ CIEŅĀ un PATIESĪBA VISIEM IR VIENA.
Kur stiprie aizstāv vājākos, un lielie sargā mazākos.
Kur bērni CIENĪ vecākus, lai ietu DZĪVES CEĻUS VIEDĀKUS.
Kur dotās DZĪVES GUDRĪBAS, tiek pieņemtas un apgūtas.
Kur DABAS MĀTE SARGĀTA, lai VESELA IR NĀCIJA.
Kur VIEDUMA spēka gars, ir nākotnes GAISMAS STARS.
ES GRIBU DZĪVOT PASAULĒ..
KUR VISI dzīvo LAIMĒ un SVĒTĪBĀ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *