DZĪVES CEĻOTĀJA

Mēs nākam..

Mēs nākam tad, kad mūs kāds sauc,
Lai prieku kādam sirdī dotu.
Mēs nākam tad, kad mums ir ļauts,
Lai kāda sāpi izārstētu.
Mēs nākam tad, kad laiks ir mūsu,
Lai spētu varoņdarbus veikt.
Mēs nākam tad, kad ir kam novērtēt,
Lai dotu spēku tālāk traukt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *