DZĪVES CEĻOTĀJA

Mēs esam laimīgi..

Mēs esam laimīgi,
Ja tādi gribam būt.
Ja mūsu Dvēsele tiecas
Par gaismu kļūt!
Mēs esam laimīgi,
Jo katram iespēja ir dota.
Saprast to, ko katrs šaj’ dzīvē izdzīvo un iemanto.
Mēs esam laimīgi,
Jo varam smaidīt, priecāties un diet,
Kamēr katra Saule nenoriet.
Mēs esam laimīgi,
Jo tikai mēs spējam radīt, mīlēt, just.
Tam pateicoties varam šaj’ pasaulē nepazust.
Mēs esam laimīgi,
Ja mīlam dzīvi to, ko turam savās sirdīs kā Laimīgo..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *