DZĪVES CEĻOTĀJA

MANA VĒLĒŠANĀS

Es gribu, lai katra sirdi zaļa puķe rotā, kas spēj dot mieru katra rokā.
Es gribu, lai Mīlestība visur dzīvo, un Saules spēks pār Zemi zvīļo.
Es gribu, lai visi cilvēki ir vienoti un stipri, jo tas dod spēku garam vējos stipros.
Es gribu, lai vērtības uz Zemes tiek vērā liktas, kas sargā cilvēci no Karmas sliktas.
Es gribu, lai cilvēki no miega mostas, lai atbrīvotos no dotā posta.
Es gribu, lai bērni smaida un neredz apkārtējā naida.
Es gribu, lai tikums un patiesība roku rokā staigā, un tumsu dzen no Zemes vaiga.
Es gribu, lai katra dvēsle Gaismas pilna, kas sajūt, redz un piepildās !
Lai Top! 💚💚💚
Foto: mota.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *