PUBLIKĀCIJAS

Laimīgu attiecību noslēpums

Netiks melots, ja teiksim, ka gandrīz ikviens cilvēks sapņo par harmoniskām attiecībām un laimīgu laulības dzīvi. Taču – lai gan sabiedrībā arvien vairāk un atklātāk tiek runāts par veselīgu attiecību veidošanas un uzturēšanas principiem, spriežot pēc statistikas datiem – Latvijā un arī citās valstīs laulības izirst ļoti lielos apmēros. Katra cilvēka individualitāte un raksturu mijiedarbība attiecībās paredz arvien jaunus atbilžu un risinājumu meklējumus. Turot ausis un acis plaši vaļā – palielinās iespēja, ka tiks izzināts un atrasts tieši sev piemērots ceļš – lai tuvotos harmonisku attiecību pamatnei.

Kā izvēlēties īsto atslēgu

Vai tiešām veiksmīga ģimenes dzīve domāta tikai izredzētajiem? Patiesībā atslēga uz laimīgām, mīlestības pilnām attiecībām un harmonisku ģimenes dzīvi pieejama ikvienam – jāmāk tikai atrast īsto atslēgu starp trim, uzskata ājurvēdas speciāliste Inga Ruņģe. Cilvēka likteni ietekmē trīs faktori: karma no iepriekšējām dzīvēm, mūsu audzināšana un saskarsmes (komunikācijas) prasmes ar līdzcilvēkiem. Savukārt mūsu attiecības ir atkarīgas no mūsu kultūras, kuru ietekmē mūsu raksturs. Raksturs toties veidojas no ieradumiem, kuri ir atkarīgi no mūsu darbības. Attiecīgā darbība veidojas no mūsu domām, savukārt domas rodas no vēlmēm, kuras dzimst no mūsu dabas. Tieši mūsu daba nosaka, kuru atslēgu no trim esošajām mēs izvēlamies: Sattva, Radžas vai Tamass.

Ja cilvēks izvēlas Sattvas atslēgu, tad lēmums izdarīts pareizs – ir atrasta īstā atslēga – tā domāta tam, lai ikviens indivīds spētu izveidot harmoniskas attiecības. Brīdī, kad izvēle notiek par labu Sattvas atslēgai, cilvēks apzinās, ka no šī mirkļa viņš darīs visu iespējamo, lai otrs kļūtu laimīgs, tādējādi arī viņš pats būs harmonijā ar sevi. Viss tiek darīts beznosacījuma mīlestības mākonī. Ja rodas kādas domstarpības, tad kopīgi tiek meklēti risinājumi un/vai panākti kompromisi. Mīļotie atbalsta viens otru it visā, kā arī sniedz padomus un respektē otru cilvēku kā personību.

Radžas atslēgas izvēles gadījumā indivīds ļaujas kaislības uzplūdiem, viņš ir gatavs sagraut visu, kas ir dārgs un svēts, tikai viena kaisles mirkļa dēļ. Vēlāk, kad šie cilvēki ir nobrieduši nopietnām, harmoniskām attiecībām, viņi nespēj tās izveidot, jo labā karma ir izšķiesta. Gadās arī tā, ka cilvēks izvēlas Tamass atslēgu. Šī tipa indivīdi visbiežāk mēdz būt ar zemu pašvērtējumu. Viņi uzskata, ka nekas labāks viņiem nepienākas, samierinās ar savu sūro attiecību likteni un nežēlojas par radušos situāciju, nesot savu krustu tālāk.

Vēdās tiek minēts, ka Visumā pastāv 14 planētu sistēmas līmeņi, un Zeme atrodas 7. līmenī – pa vidu. Līdz ar to 99% karmiskās atstrādes nāk caur šo 7. mājas sfēru, kas atbild par partnerattiecībām un norāda uz cilvēka seksuālo enerģiju. Septītās mājas karma ir vissmagākā – to cilvēkam mainīt ir visgrūtāk, taču, ja cilvēks ievēro morāles principus, ir kārtīgs un pacietīgs, tad slikto karmu var samazināt līdz minimumam. Attiecības varam pielīdzināt augļu dārzam – ja mēs to kopjam, tas plaukst un nes augļus; ja nekopjam, tad ātri vien var iznīkt. Izvēloties pareizo atslēdziņu un no sirds rūpējoties par mīlestības radīto vidi – tas spēs atvērt durvis uz laimīgo zemi – harmoniskām attiecībām!

Vai esam gatavi attiecībām?

Vēdās tiek skaidri definēts – pirms vīrietis un sieviete izlemj būt kopā, viņiem jāsaprot, kāds ir viņu dzīves mērķis. Tāpēc agrākos laikos pirms laulību saišu slēgšanas jaunietis un jauniete mācījās tā saucamajos „Attiecību sagatavošanas kursos”, kuru laikā iepazina paši sevi un viens otra dabu. Viņi audzināja savu raksturu, mācījās būt iecietīgi, kā arī apguva mīlestības valodu un izpratni par vīrieša un sievietes lomu attiecību jomā. Taču kā atrast īsto, lai dzīvotu laimīgi? Mūsu senči zināja, ka katram cilvēkam Visums ir dāvājis savu otru pusi, ar kuras palīdzību var kļūt viens vesels un laimīgs, tāpēc intīmās attiecības līdz kāzām netika pieļautas, jo šāda veida satuvināšanās varēja radīt problēmas turpmākajā dzīves ritumā. Neiepazīstot pretējo dzimumu vispirms garīgi, bet gan fiziski – indivīdi kļūst atkarīgi viens no otra fiziskajā līmenī, tā radot savstarpējus konfliktus, kas traucē attiecību laimei. Viedie bija informēti, ka ne katrs mūsu sastaptais cilvēks ir mūsu ģimenes laime, tāpēc jaunieši tika sargāti no nevēlamām sekām. Tas tika skaidrots šādi: atturoties no seksuālajām attiecībām, cilvēks spēj sasniegt Dievišķo Mīlestību, kas ved viņu pie garīgās izaugsmes.

Raksturs paliek nemainīgs

Vēdiskajā kultūrā ļoti labi pārzināja psiholoģiju, līdz ar to problēmas, kas bija saistītas ar attiecībām – praktiski nepastāvēja, saka Inga Ruņģe. Mūsdienās lielākoties šīs zināšanas ir zudušas, tāpēc arī kļūdas tiek pieļautas daudz biežāk. Mums katram ir savi motīvi, ambīcijas un apziņas līmenis, kurš dzīves laikā īpaši nemainās. Mainās tikai tad, ja paši esam gatavi mainīties un pieņemt viens otru. Ja mēs dzīvojam ar domu – gan jau es viņu dzīves laikā pamainīšu – tā jau ir pirmā attiecību nesaderības pazīme, cilvēks ir izvēlējies Radžas atslēgu, lai apmierinātu savu egoismu. Vēdās tiek teikts, ka cīnīties ar cilvēka raksturu ir bezjēdzīgi, to var tikai atklāt un izzināt.

Neviens cilvēks uz pasaules nav ideāls, katram ir savi trūkumi, dīvainības un untumi.

Ja mēs spējam tos pieņemt – tas tikai norāda, ka spējam mainīties paši, tādējādi mainīt arī apkārtējo pasauli un tās notikumus – mēs kļūstam par savas laimes kalējiem jeb burvju māksliniekiem, kuri spēj atrasto atslēgu noturēt savā zelta lādītē uz visu atlikušo mūžu.

Septiņi attiecību pakāpieni

Austrumu psiholoģijā tiek izklāstīti 7 attiecību līmeņi, kuri ir saistīti ar mūsu enerģētiskajiem centriem. Mūsdienās visizplatītākais attiecību veids Muladhāra balstās uz pirmās čakras līmeņa. Prioritārās vēlmes – seksuālo dziņu un sava egoisma apmierināšana. Visbiežāk attiecības, kuras veidotas pēc šāda principa, ļoti ātri sākas un tikpat ātri beidzas. Nākošais līmenis Svadhistāna balstās uz komforta plāksnes. Tiek meklēts partneris, kuram ir statuss sabiedrībā, nauda utt. Attiecības attīstās, izejot no materiālās pasaules labumiem. Arī šis attiecību modelis nemēdz būt ilgs – agri vai vēlu savienība pārtrūkst, jo partneris vairs nespēj vai nevēlas nodrošināt otru ar nepieciešamo komforta līmeni. Vairums no sabiedrības indivīdiem labprāt izvēlas attiecību modeli – Manipūra. Šeit lielu lomu spēlē atpazīstamība un prestižs, bieži vien partneris tiek meklēts biznesa aprindās. Ja attiecībām nav sabiedriskā atzinuma, tad nav arī iekšējās harmonijas. Parasti šāda tipa attiecības tiek veidotas, lai izskatītos skaisti, veiksmīgi, kaut gan kopaina patiesībā ir pavisam pretēja.

Nākamais ir beznosacījuma attiecību līmenis Anahāta, kas balstās uz draudzību – attiecības, kurās uzsvars tiek likts uz morāles principu ievērošanu. Patiesībā tieši šajā stadijā sākas ceļš uz laimīgām attiecībām. Cilvēks rūpējas par otru, savas vajadzības atliekot otrajā plānā. Partneri viens pret otru ir atbildīgi – kopā dara labu gan sev, gan citiem. Beznosacījuma attiecību posmam seko radošais attiecību līmenis Višudha, kurā katrs no partneriem mācās kontrolēt savas emocijas un jūtas. Šajā līmenī ļoti labi atainojas tas, kā spējam augt savās attiecībās, cik radoši esam – lai spētu pieņemt gan sevi, gan otru. Tālāk seko attiecību līmenis, kurš balstās uz dzīves jēgas izpratni – Adžna. Partneri apzinās un pieņem savu dabu, uztver viens otru kā labākos draugus. Attiecības tiek veidotas uz pacietības principa. Toties augstākais attiecību līmenis Sahasrāra balstās uz garīgumu, kad starp mīļotajiem ir pilnīga garīgā tuvība. Abi partneri tiecas uz Dievišķo Mīlestību. Ja attiecības tiek izdzīvotas pirmajos četros līmeņos, tad nepieciešams liels darbs ar sevi, lai virzītos uz priekšu. Toties, ja partneri ikdienā dzīvo VišudhaAdžna un Sahasrāra līmeņos, tad viņi ir izvēlējušies Sattvisko attiecību atslēgu, kura ved pretī laimei un saticībai, attiecīgi – ja dzīves laikā radīsies kādas domstarpības, tad pāris veiksmīgi ar tām tiks galā.

Mazie ikdienas likumi

Lai izvairītos no domstarpībām attiecībās, ājurvēdas speciāliste Inga Ruņģe ikdienā iesaka ņemt vērā likumus, kuri paredz dzīvošanu pēc vēdām. Tas nozīmē – atteikties no negatīvajām emocijām, kā arī uzklausīt savu partneri tik bieži un ilgi, kā vēlētos, lai uzklausa Jūs pašus. Atļaujiet, lai pēdējais vārds pieder Jūsu partnerim, jo tā pati par sevi jau ir uzvara. Nekritizējiet un neuzspiediet savu gribu; ja strīdi tomēr rodas, tad mācieties kontrolēt situāciju un emocijas. Pat ja Jūs provocē – jautājumus nerisiniet vardarbīgā veidā. Jā, augstsirdība ir apsveicama, taču neizrādiet to.

Atcerieties, ka patiesā augstsirdība ir tad, kad Jūs cienāt savu partneri un pieņemiet mīļoto tādu, kāds viņš ir – negaidot, ka viņš būs pati pilnība, jo neviens nav ideāls.

Dzīvojiet šeit un tagad, pildiet savu šīs dzīves uzdevumu jeb Dharmu, kā arī stāstiet otram, kā jūtaties – esiet atklāti un ar prieku iedvesmojiet viens otru!

5 principi, kuri palīdz attiecībās pilnveidot garīgo izaugsmi:

  1. Savu *Dharmu (dzīves mērķi) jāpilda ar prieku. Tas ir būtiski ikvienās attiecībās, jo caur šo procesu cilvēks spēj iegūt laimes sajūtu, kas palīdz uzturēt attiecības dzīvasun harmoniskas.

Ticība. Pilnvērtīgas attiecības nespēj funkcionēt bez abpusējas uzticēšanās. Jābūt ticībai, ka partneris ir uzticīgs un gatavs rūpēties par ģimeni. Ja pastāv ticība, ka ir iespējams dzīvot godīgi un būt atvērtiem, tad arī dzīvē veiksies, turklāt tā nešķitīs vairs tik ļoti sarežģīta.

Pacietība. Cilvēks tiek pieņemts tāds, kāds viņš ir. Ik mirkli jāatceras – ja esam izvēlējušies konkrēto cilvēku ar visiem viņa plusiem un mīnusiem, tad jādod viņam priekšroka, jādod iespēja kļūdīties un piedot.

Rīkošanās atbilstoši noteikumiem. Ģimenē jābūt izvirzītiem attiecīgiem noteikumiem, pēc kuriem vadās ikviens ģimenes loceklis.

Izvairīšanās. No cilvēkiem, kuri traucē ģimenes garīgajai izaugsmei, ir vēlams izvairīties.

* Dharma – likums, principi. Vai cilvēks pildīs savu dharmu zemes dzīvē. Tajā domāts vai sieviete pildīs savu dharmu gan ģimenes, gan sabiedriskajā dzīvē. Tas pats attiecas arī uz vīriešiem, vai viņi pildīs savu vīrieša dharmu ģimenē un sabiedrībā. Ģimenē, tas ir domāts, pilda katrs savu lomu. Sabiedriskajā jeb sociālajā sfērā, tas ir, profesionālie nopelni un veiksme karjerā.

Ja cilvēks seko savai Dharmai, tad viņš dzīvo mierā un harmonijā.

Žurnāls “Annas Psiholoģija” 2014. gads oktobris.

© Inga Ruņģe

P.S. Varbūt kādam šis raksts ir aktuāls, lūdzu, padalies tālāk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *