BLOGS

KARMISKIE GRĒKI

Šodien gribējās parunāt par karmiskajiem grēkiem, ko mēs katrs cītīgi velkam uz nākamajām dzīvēm, jo atnākot uz Zemes visiem saīsinās atmiņa, un, pēkšņi neviens neko neatceras, kas ir labi un slikti. Tik traki jau nav, kā es te mālēju, jo viss atkarīgs, kādā ģimenē cilvēks ir piedzimis. Ja ģimenes locekļi ir viedi, tad par šīm lietām tiek runāts jau no mazotnes, tādā veidā dodot iespēju uzlabot savas nākotnes dzīves kvalitāti.

Kādi ir tad šie karmiskie grēki, ko mēs katrs paņemam līdzi šajā dzīvē?

Kas būtu jādara, lai šos karmiskos grēkus izpirktu?

Ņemot vērā to, ka atnākot uz Zemi, mums netiek dota līdzi sastrādāto grēku lapiņa, lai varētu ķerties klāt un vērst  par labu. Tāpēc viss, ko izlasīsi zemāk, tas attiecas arī uz Tevi. Ja arī iepriekšējā dzīvē neko tādu neesi sastrādājis, tad visas iespējas to izdarīt šajā. Tāpēc šis raksts būs sava veida mazais špiķeris, ko nedrīkst pieļaut dzīvojot uz Zemes.

 • Dzīves laikā nedrīkst nodot māti vai noliegt mātišķās jūtas. Tātad, katra cilvēka uzdevums savas dzīves laikā palīdzēt, sniegt atbalstu mātei un izvairīties no konfliktiem.
 • Dzīves laikā nedrīkst nodot tēvu vai noliegt tēvišķās jūtas. Tātad, katra cilvēka uzdevums savas dzīves laikā palīdzēt, sniegt atbalstu tēvam un izvairīties no konfliktiem.
 • Dzīves laikā nedrīkst nodot savu brāli un māsu. Tātad, katra cilvēka uzdevums, kam ir brālis vai/un māsa palīdzēt, sniegt atbalstu un izvairīties no konfliktiem.
 • Dzīves laikā nedrīkst nododot savu/s bērnu/s, atteikties no tā audzināšanas. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir audzināt savu bērnu. Kā arī jāizvairās no konfliktiem savā starpā.
 • Dzīves laikā nav pieļaujams dzīvot uz citu cilvēku rēķina, vai bezatbildīgi attiekties pret savu darbu. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir strādāt savu izvēlēto profesiju ar lielu atbildību, sasniegt izaugsmi profesionālajā jomā.
 • Dzīves laikā nedrīkst nodot savu ģimeni, ģimenes vērtības un ģimenes izjaukšanu. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir rūpēties par ģimenes vērtībām, uzturēt tās. Būt patiesiem attiecībās un būt atbildīgiem par tām. Mācīties piedot.
 • Dzīves laikā nedrīkst likt šķēršļus citu cilvēku izaugsmei. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir palīdzēt ikvienam citam cilvēkam un viņa idejām realizēties.
 • Dzīves laikā nav pieļaujama apzināta likuma pārkāpšana (Visuma likuma), kas nav saistīta ar cita nogalināšanu. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir ievērto Visuma likumus, nezagt, nelaupīt, nedarīt pāri (mentāli), nemelot u.c..
 • Dzīves laikā nav pieļaujams atstāt savu dzimtas locekli nelaimē vai slimībā. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir rūpēties par katru savu dzimtas locekli gan veselības problēmu laikā, gan pēdējā izvadīšanā uz viņpasauli.
 • Dzīves laikā nav pieļaujamas apzinātas plānotas mahinācijas saistībā ar finansiālajām lietām. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir dzīvot pēc savām finansiālajām iespējām ( neņemt kredītus), kārtot laicīgi finansiālās saistības.
 • Dzīves laikā nedrīkst nodarīt pāri  ne cilvēka, ne dzīvnieka veselībai un dzīvībai. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir rūpēties ar katra cilvēka un dzīvnieka – veselību un dzīvību.
 • Dzīves laikā nedrīkst ciniski, rupji un bez mīlestības attiekties pret cilvēkiem. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir būt pacietīgam, labestīgam un žēlsirdīgam. Piedot rupjības un necienīgu cita cilvēka uzvedību.
 • Dzīves laikā nedrīkst neapzināti nogalināt citus (domās, vārdos, fiziski). Tātad, katra cilvēka uzdevums ir rūpēties pār kādu, kurš nevar parūpēties par sevi.
 • Dzīves laikā nedrīkst zagt vai nīcināt ģimenes arodu. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir patstāvīgi nodrošināt savu ģimeni un nodot savai ģimenei dzimtas arodu.
 • Dzīves laikā nedrīkst pielietot rituālo maģiju. Tātad, katram cilvēkam ir jāatrod savs ceļš bez visādiem maģiskajiem rituāliem.
 • Dzīves laikā nedrīkst citam cilvēkam atņemt viņa īpašumu vai ģimenes māju. Tātad, katram cilvēkam ir jāpalīdz citiem cilvēkiem iegūt savas mājas.
 • Dzīves laikā nedrīkst nodot talantīgus cilvēkus, piesavināt viņu gara darbus. Palīdzēt talantīgiem cilvēkiem un sargāt viņu gara darbus.
 • Dzīves laikā nedrīkst būt savtīgu nodomu starp ģimenes locekļiem. Tātad, katra cilvēka uzdevums būt godīgam pret katru savu ģimenes locekli, atbalstīt to un būt patiesiem.
 • Dzīves laikā neizmantot dotās privilēģijas, varu, lai radītu zaudējumus. Tātad, katra cilvēka ir sniegt atbalstu un palīdzēt katra cilvēka izaugsmei.
 • Dzīves laikā, nedrīkst nodot savu Dzimtu un tās tradīcijas. Tātad, katra cilvēka uzdevums dzīves laikā ir pieturēties pie savām tradīcijām un sniegt ikvienam Dzimtas loceklim savu atbalstu.
 • Dzīves laikā, nedrīkst nodot savas dzimtās vietas tradīcijas. Tātad, katra cilvēka uzdevums ir palīdzēt un sniegt atbalstu konkrētās vietas iedzīvotajiem ievērojot ahimsas principu.
 • Dzīves laikā, nedrīkst veikt abortus vai vardarbību pret bērniem. Tātad, katra cilvēka uzdevums palīdzēt ikvienam bērnam. Dot iespēju tiem nākt šajā pasaulē. Piedot viņu nodevību.

P.S. 

Ceru, ka šis raksts Tev bija noderīgs. Būšu pateicīga, ja ar šo rakstu padalīsies tālāk, jo tas palīdz dot vairāk  Gaismu un zināšanas cilvēkiem! 

Inga 🕉🙏💚

 

Foto: internets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *