BLOGS

Kāpēc apavus jāliek vienā virzienā?

Vienā dienā vecmāmiņa palūdza mazmeitiņai uzkopt priekštelpu, kurā bija ļoti daudz apavu. Tur bija gan vecmāmiņas kurpes, gan vectētiņa lielie zābaki. Katrs kājavs gaidīja savu kārtu, kad tiem tiks nomazgāts vai noslaucīts deguns.  Mazajai Annai vienmēr patika palīdzēt vecmāmiņai, jo tieši kopīgajos darbos vecmāmiņa stāstīja gudrās pasakas. Arī šī diena nebija izņēmums. Anna paņēma bļodu, kas bija pilna ar ūdeni, atrada lupatiņu un sāka mazgāt pirmos lielos vectētiņa zābakus. Vēlāk, kad tos bija nomazgājusi, mazā palīdze ķērās klāt nospodrināt degunus vecmammas kurpēm, tikmēr zābaki gozējās saulīte. Kad visi kājavi bija sakopti, Anna ņēma katru apavu pāri un lika visus vienā rindā.

Tajā brīdī pienāca vecmāmiņa. Redzot kā mazmeitiņa čakli strādā, ierunājās

-Anna, vienmēr atceries, ka visiem apaviem jāskatās vienā virzienā!

Anna izbrīnīta apjautājās

-Kāpēc, vecmāmiņ, jāliek vienā virziena? Vai nepietiek,  kad es tos salieku vienā rindā?

Vecmāmiņa

-Apavi ir cilvēka dzīves palīgi. Ja grib, lai visi ģimenes locekļi iet vienu ceļu un vienā virzienā, tad ir ļoti svarīgi likt apavus vienā virzienā. Tādā veidā ģimenes locekļi izvairīsies no ķildām un pārpratumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *