PUBLIKĀCIJAS

Kā mēs izvēlamies savus vecākus?

Dzīves scenāriji cilvēkiem atšķiras, turklāt tie tiek izveidoti jau noteiktu laiku pirms mūsu piedzimšanas. Tāpat arī bērna vecāku izvēle nav nejaušība, – taču, ja bērna ieņemšanas un dzimšanas brīdi mēs varam fiksēt, tad vecāku izvēles process mumsZemes iedzīvotājiempaliek miglā tīts. Piedzimšanas iemesls jeb uzdevums ir atkarīgs tikai no mums pašiem, toties vecāku loma tiek piešķirta tiem, kuri vislabākajā veidā spēs nodrošināt konkrētās dvēseles attīstību uz Zemes.  Katram dota sava karmiskā programma, un tieši vecāki būs tie, kas palīdzēs to realizēt šajā saulē. Paliek atklāts jautājums – kā to izdarīt pēc iespējas veselīgāk, veiksmīgāk un harmoniskāk?

 Visa pamatā – Mīlestības pasaule

Visuma likumos ir sava kārtība, kas Zemes cilvēkam jāievēro, – neatkarīgi no tā, ticam mēs tam vai nē, gribam mēs to vai nē. Gandrīz jebkurš no mums vēlas labus, gudrus un paklausīgus bērnus, bet vairums vecāku, pašiem to neapzinoties, sastrādā ziepes vēl pirms bērna ienākšanas šajā pasaulē. Nevienam nav noslēpums, ka mēs katrs esam dvēsele, kura uz Zemes mēģina sadzīvot ar savu izvēlēto dvēseles skapi, tāpat arī pieredzēt un izdzīvot būtiskāko Zemes mācību stundu – Mīlestība. Tieši Mīlestības eksāmeni ir visnopietnākie, turklāt pārbaudījumi mūs ieskauj nepārtraukti visas dzīves garumā. Brīdī, kad vīrietis un sieviete iemīl viens otru, izveidojas jauns, vienots ģimenes egregorlauks (vienota domforma). Tiek radīta brīnišķīga, viņu pašu izveidota Mīlestības pasaule, kurā nav vietas ne draugiem, ne skolotājiem, pat ne radiniekiem, – tikai viņu bērniem ir pilnvaras ienākt šajā skaistajā mīlestības dārzā.

 

Visuma bibliotēka – palīgs vecāku izvēlē

Katrai dvēselei, pirms tā nonāk uz Zemes, tiek dota brīva izvēle, tādējādi varam nojaust, ka šajā procesā diezgan liela atbildība uz pleciem gulstas abām pusēm – gan vecākiem, gan bērniem. Mēs katrs, pirms nokļūstam pie saviem izvēlētajiem vecākiem, apmeklējam tā saucamo Visuma bibliotēku, kur norit potenciālo vecāku izvēles process. Dvēselei tiek ierādīts liels kartotēku skapis, kurā tiek pavadīts pietiekami ilgs laiks pirms nopietnā lēmuma pieņemšanas. Skapī atrodama liela informācijas gūzma par katru no potenciālajām ģimenēm, tāpēc nereti dvēsele nespēj pieņemt ātru lēmumu, un izvēles process ieilgst. Aplūkojot katru izvēles variantu, mums ir iespēja redzēt attiecīgo dzīves virzību uz Zemes, savu potenciālo nākotni. Ja redzētais piedāvājums neapmierina, var skatīties citus variantus. Viss atkarīgs no tā, kādus mērķus dvēsele pati sev ir uzstādījusi, respektīvi, kādu karmu vēlas atstrādāt, kur vēlas sevi redzēt, ko dzīvē sasniegt, kādas zināšanas uzsmelt, caur kādiem pārdzīvojumiem iegūt vajadzīgo informāciju un dzīves pieredzi.

Vecāku apziņas stāvoklis spēj ietekmēt bērna izvēli

Tieši no vecāku apziņas ir atkarīgs, kāda dvēsele ienāks viņu ģimenē, turklāt lielākoties klātesošs ir arī princips – līdzīgs pievelk līdzīgu. Ja pieaugušie pēc savas būtības ir labsirdīgi, dievbijīgi, patiesi, tad pie viņiem atnāk ļoti attīstīta garīga būtne, kura, piedzimstot šajā ģimenē, kļūst par labu cilvēku ne tikai savu tuvinieku lokā, bet arī sabiedrībā. Savukārt tiem cilvēkiem, kas pārstāj sekot vai neievēro Dieva likumus, nereti piedzimst tādas dvēseles, kuras iepriekšējās dzīvēs nav to labāko sēklu sējušas. Tautā tos mēdz saukt par grūtajiem bērniem, kuri piedzimst, lai liktu ciest citiem un arī paši sev, tādā veidā izpērkot savu negatīvo karmu.

Informācijā, kas smelta no vēdām, tiek skaidrots, kā vecāku apziņa spēj ietekmēt bērnu viņa ieņemšanas procesā. Noteicošie faktori ir:

 • karma no iepriekšējām dzīvēm,
 • vecāku apziņa pirms bērna ieņemšanas un ieņemšanas brīdī,
 • bērna vēlmes no iepriekšējās dzīves,
 • skaņu vibrācijas, ko bērns dzird apkārt, kad atrodas zem mātes sirds.

Kad dvēsele ir pieņēmusi lēmumu, tā saslēdzas enerģētiskajā līmenī ar saviem vecākiem. Turklāt būtiski, ka šis pieslēgums izveidojas jau gadu iepriekš, pirms bērns tiek ieņemts. Tāpēc šis jautājums vecākiem jāpieņem ļoti nopietni un ar lielu atbildību un pārliecību. Savā veidā ieņemšanas process ir kā viens liels rituāls, kurā ieteicams ņemt vērā gan to, kad bērns tiek ieņemts, ko pieaugušie ēduši, dzēruši, kur atrodas, kāds ir viņu psihoemocionālais stāvoklis utt. Atcerēsimies, ka pie mums atnāks tāda dvēselīte, kādu pasauksim!

Trīs vērtīgi un pozitīva rezultāta nesoši ieteikumi

Vēdās tiek norādīti trīs galvenie principi, kas jāņem vērā ikvienai ģimenei, kas vēlas saukt jaunu dvēseli pie sevis uz mājām.

 1. Harmonija un tīrība it visā.Starp tēvu un māti jāmājo atklātībai. Nevajadzētu būt pretenzijām vienam pret otru. Ja ir kas sakāms, tad – neslēpjot dziļi sirdī – jādalās ar savām sajūtām, emocijām, pārdomām utt. Būtiski, lai pāra attiecībās būtu tīras domas, darbi un vārdi. Arī vietai, kur mīļotie dzīvo, jābūt tīrai un sakoptai. Ģimenes ligzdiņā jāvalda mieram, harmonijai un pozitīvajai enerģijai, tāpēc Austrumu daļā izveidojiet mazu altāri ar vienu vai vairākām svētbildēm. Katru rītu un vakaru skaitiet lūgšanas, kas palīdzēs attīrīt prātu.
 2. Sekošana sirds sajūtām.Ājurvēdā tiek minēts, ka sievietes dzīvē ir tikai 7 periodi, kad vislabāk laist pasaulē bērnus. Ja sieviete jūt, ka ir gatava kļūt par māmiņu un vēlas šo bērnu, tad īstais brīdis ir klāt, jaunā dvēsele var ienākt ģimenē. Šo sajūtu, ko izjūt un tver sieviete, sūta viņas vēl nedzimušais (vēl neieņemtais) bērns. Secinoši – ikkatrai sievietei ir svarīgi ieklausīties savā sirdī nevis prāta dzīlēs, jo tikai tā ir iespējams rast atbildi uz to, vai viņa patiesībā, ar pilnu atbildību ir izlēmusi sniegt iespēju caur sevi kādai dvēselei iemiesoties Zemes dzīvē.
 3. Pareizs bērna ieņemšanas laiks. Būtisks ir arī diennakts laiks, kādā bērns tiek ieņemts. Par pašu labāko un atbilstošāko laiku tiek uzskatīta tieši nakts. Vēdās tiek skaidrots – ja bērns tiek ieņemts:
  • no rīta, bērnā vērojamas pazīmes – raudulīgums un nelīdzsvarotība,
  • dienas laikā– slimīgums,
  • vakarpusē– dēmoniskums,

toties, ja ieņemts nakts stundās – liela varbūtība, ka bērns būs vesels un fiziski spēcīgs.

Dienas izvēle var būt izšķiroša

Ne mazāk svarīgi bērna ieņemšanas procesā ir ņemt vērā sievietes ciklu un mēness dienas. Piemēram, atsaucoties uz vēdiskajām zināšanām, ir kategoriski aizliegts ieņemt bērnu pirmajās četrās menstruālajās dienās. Secinoši, ja bērns tiek ieņemts:

 1. cikla dienā – ienes problēmas bērna tēva dzīvē,
 2. dienā – nav labvēlīgs mātei, tiek saīsināts viņas mūžs,
 3. dienā – tiek izraisīts aborts,
 4. dienā – var piedzimt dēls ar īsu un nabadzīgu dzīvi, kā arī negatīvi ietekmē bērna tēva enerģētiku,
 5. dienā – dod iespēju piedzimt meitai,
 6. dienā – dod dēlu, kas var turpināt dzimtu,
 7. dienā – dod meitu, kurai var nebūt bērnu,
 8. dienā – dod dižciltīgu dēlu,
 9. dienā – dod amorālu meitu,
 10. dienā – dod slavējamu dēlu,
 11. dienā – dod negodīgu meitu,
 12. dienā – dod tikumīgu dēlu,
 13. dienā – vecāki tiek svētīti ar tikumīgu meitu,
 14. dienā – dod dēlu, kurš būs bagāts gan graudā, gan naudā,
 15. dienā – dod meitu, kurai būs īss mūžs,
 16. dienā – dod gudru dēlu.

Tikpat svarīga ir arī atbilstošā nedēļas diena, jo ne visas ir labvēlīgas, – īpaši tas attiecas uz otrdienu, sestdienu un svētdienu. Pārējās nedēļas dienas lielā mērā ir labvēlīgas ieņemšanai. Neaizmirsīsim, ka arī mēness dienu izvēle var spēcīgi ietekmēt dvēseles aicināšanas procesu. Vislabākais laiks ir uz augošu mēnesi vai pilnmēnesī. Patiesībā gandrīz visas mēness dienas ir labvēlīgas, izņemot 4. mēness dienu (Čaturti), 8. mēness dienu (Aštami), 9. mēness dienu (Navami), 14. mēness dienu (Čaturdaša) un 30. mēness dienu (Amavasja).

Pasaules uztveres transformācija – vitāli nepieciešama

Ja vecāki ievēro visu iepriekš minēto, – pastāv liela iespējamība, ka viņi sagaidīs pie sevis augsti attīstītu dvēseli, kura nesīs laimi gan ģimenē, gan sabiedrībā un, kas zina, varbūt pat visā pasaulē. Ņemot vērā jau iepriekš klāstīto informāciju, kurā teikts, ka dvēsele par savu klātbūtni vecākus informē gadu pirms savas ieņemšanas, iemājo pārdomas, – vai vecāku sajūtām un attieksmei šī gada laikā būtu jāmainās? Nākas atskārst – ja vecāki vēlāk nevēlas lūkoties savā spogulī, tad ieteicams vismaz gadu pirms ieņemšanas pastrādāt ar sevi uz visiem 100%. Viens gads ir mazākais laiks, ko vajadzētu atvēlēt šim procesam, lai gan ideālā variantā vecākiem šim jautājumam vajadzētu veltīt 7 gadus, kuru laikā nopietni mainītu savu pasaules uztveri. Taču, kā zināms, mūsdienu sabiedrībai šāds termiņš šķiet pārāk neiespējams, tāpēc ieteikums – atvēliet tam vismaz vienu gadu (kas arī daudziem var šķist kā vesela mūžība).

Kā izpaužas strādāšana uz visiem 100%

Lai mēs varētu sevi saukt par veiksmīgiem, kā arī radīt harmonisku un veiksmīgu nākotni, mums ir nepieciešams attīstīties četros līmeņos:

 • fiziskajā,
 • sociālajā,
 • intelektuālajā un
 • garīgajā.

Līdzko indivīds attīsta sevi visos iepriekš nosauktajos līmeņos, viņš sāk dzīvot saskaņā ar Dieva/Visuma likumiem, tādējādi kļūstot par veiksmīgu, veselu un līdzsvarotu cilvēku, spējot radīt arī tādu pašu nākotni.

Fiziskā līmeņa stūrakmeņi

Kad vecāki ir apņēmušies pastrādāt uz visiem 100%, lai pilnveidotu sevi nākotnes ieņemšanas procesa vārdā, ir laiks sākt attīstīt sevi soli pa solim. Vispirms fiziskajā līmenī.

 • Organisma attīrīšana. Lai ieņemtu veselu un fiziski spēcīgu bērnu, vecākiem nepieciešams attīrīt savu organismu.
 • Askēžu ievērošana. Ievērojot askētisku dzīvesveidu, tiek audzināts gribasspēks. Dotajā gadījumā vēlams atturēties no seksuālajām attiecībām (mēnesi un ilgāk, atkarībā no pacietības).
 • Dienas režīms(Dinačarja). Ieteicams celties agri un laicīgi iet gulēt. Vēdās varam rast informāciju, ka visa mūsu dzīve, reakcijas, veselība, ķermenis, uzvedība, emocijas utt. saistītas ar Visuma likumiem un no tiem izrietošajiem procesiem. Cilvēku ļoti ietekmē arī Mēness fāzes un planētu kustība, katrai darbībai ir savs labvēlīgākais laiks. Tāpat kā bērna ieņemšanai ir labvēlīgāki laika periodi, dienas, stundas, arī ar miegu ir praktiski tāpat. Tas nav pārsteigums – labvelīgākais laiks miegam – nakts, kad ir ļoti spēcīga Mēness enerģija (psihiskā). Psihiskās enerģijas uzkrājuma laiks ir no plkst. 21:00 – 04:00, tāpēc šajā laikā nav ieteicams strādāt, bet gan gulēt. Katra miega stunda no plkst. 22:00 – 24:00 tiek pielīdzināta divām stundām, secinoši – miega produktivitāte pastiprinās, ja cilvēks aiziet gulēt pirms pusnakts. Došanās pie miera plkst. 22:00 šķiet ļoti agri, it sevišķi vasaras mēnešos, taču māte Daba visu ir iekārtojusi pēc iespējas harmoniskāk, – lai cilvēks spētu realizēt savas idejas, pozitīvi noskaņotos visai dienai un būtu attiecīgi mundrs visu atlikušo darba dienu. Ziemas laikā cilvēks vairāk ir pakļauts depresīvam noskaņojumam un grūtsirdībai, līdz ar to šajā periodā māte Daba vairāk dod iespēju cilvēkam atpūsties jeb veltīt laiku miegam.
 • Hahta joga – ķermeņa un prāta veldzējums. Ķermenis mēdz būt izslāpispēc fiziskiem vingrinājumiem, turklāt tādiem, kas pozitīvi ietekmē ne tikai fizisko veselību un formu, bet vienlaicīgi arī nomierina pārgurušo prātu. Šādā gadījumā viens no labākajiem palīgiem būs tieši joga, konkrētāk – Hahta joga, kas palīdz attīrīt ķermeņa enerģētiskos centrus.
 • Pareizs uzturs un tā lietošanas specifika. Vēlams sekot līdzi, ko, kad un kur mēs ēdam. Mūsu ieradumi un dienas režīms atstāj lielu psiholoģisku ietekmi uz cilvēku pašu, tāpat kā uz viņa vēl nedzimušo bērnu. Vecāki neapzinātā veidā topošajam bērnam spēj iesētlabo (tāpat arī ne tik labo) ieradumu sēklas. Ieteikumi – ēst sattvisku ēdienu, respektīvi, ēdienu, kurā nav vardarbības. Būtisks ir arī laiks, kads mēs ēdam, kad lietojam noteiktus produktus. Mūsdienu cilvēks ar šo visu ļoti grēko, tāpēc nereti veidojas dažādas akūtas un hroniskas veselības problēmas. Tikpat svarīga ir arī vieta, kur mēs ēdam. Viennozīmīgi – labāk ir ēst mājās. Zināms, ka lielai daļai cilvēku patīk apmeklēt dažādas ēstuves, restorānus un kafejnīcas, tomēr der atcerēties, ka mājās gatavotais ēdiens vienmēr būs vislabākais priekš konkrētās ģimenes, jo tajā būs ielikta mīlestība, kas ir visa labā pamatā (atnākot uz ēstuvi, mēs nekad nezināsim, kāds garastāvoklis bijis pavāram, kas šo ēdienu pagatavojis, viņa palīgiem utt.) Centieties mazāk izmantot uzturā ēdienu, kas uztur sevī radžas vai tamass enerģijas. Lietojiet un izmantojiet ikdienā vairāk tīru ūdeni. Ja mājās Jums gatavošanas laikā skan sattviska mūzika vai tiek skaitīta lūgšana (vai mantra), tad šis ēdiens kļūst vēl vērtīgāks, jo tam nāk klāt arī Dieva svētība. Lietojot ikdienā mīlestības pildīto un svētīto mājās pagatavoto ēdienu, visi ģimenes locekļi būs veseli, harmoniski, veiksmīgi un laimīgi.
 • Veselīga atpūta un dzīvesveids. Jācenšas biežāk atpūsties pie dabas, tāpat arī vismaz reizi gadā doties kādā lielākā ceļojumā, kurā būtu iespējams atslēgties no ikdienas rūpēm. Iespēju robežās vēlams ārstēties ar dabas līdzekļiem. Ķīmiskos preperātus izmantot tikai akūtajos gadījumos.

Māka ieklausīties sevī un citos

Nākamais solis ir sociālā līmeņa izpratne un attīstīšana.

 • Komunikācijas prasme un tolerance.Daba mūs ir apveltījusi ar divām ausīm un vienu muti. Taču nereti runas izpausmes gūst virsroku un mēs neizmantojam vērtīgo klausīšanās talantu. Tāpēc ieteikums visiem vecākiem – mācieties ieklausīties viens otrā, tāpat arī pēc iespējas pareizāk un efektīvāk komunicēt, lai nerastos liekas domstarpības, dusmas un aizvainojums. Ģimeni savā veidā varam pielīdzināt mazam uzņēmumam. Ja indivīds spēj tikt galā ar savu mazo uzņēmumu, tad attiecīgi sabiedrībā viņam jau tiek dota zaļā gaisma. No tā izriet, ka šī talanta sēkla būs iesēta arī viņa vēl nedzimušajos bērnos.

Mīlēt to, ar ko nodarbojies. Respektīvi – jāizvēlas tāda darbības sfēra, kas vislabāk patīk un padodas. Ļoti daudzi mūsdienās dara to, kas viņiem nepatīk, līdz ar to savu darbu veic bez mīlestības. Bet, kā mēs zinām, – bez mīlestības arī maizi negriež nazis ass. Ja vecākos nav klātesoša šī mīlestības un gandarījuma sajūta par savu veicamo darbu, viņi piesaistīs tādu dvēseli, kurai būs vienaldzīgs darbs, ko viņš dara.

Pašrealizācija ar prāta palīdzību

Prāts spēj būt mūsu ienaidnieks tikai tad, ja nemākam to pārvaldīt. Tāpēc nākamais solis – intelektuālā līmeņa paplašināšana un realizēšana.

 • Mērķi veicina attīstību, tieši tamdēļ būtiska ir māka izvirzīt mērķus un sasniegt tos. Ja vecāki to pielieto ikdienas dzīvē, tad pastāv iespēja, ka tieši viņus izvēlēsies tā dvēsele, kura pēc dabas ir ļoti mērķtiecīga un, atrodoties uz Zemes, vēlēsies realizēt un realizēs savas idejas un mērķus.
 • Prāta un valodas kontrole. Tieši cilvēka prāts un mēle spēj būt viņa vislielākais ienaidnieks. Ja vecāki prot kontrolēt savu prātu un valodu, viņi rūpējas tādā veidā par savas ģimenes labklājību, – attiecīgi arī šī sēklabūs neapzinātā veidā iesēta viņu vēl nedzimušajā bērnā.
 • Vērtību skala. Būtiski ir atšķirt patiesās vērtības. Mēs piesaistam sev bērnus ar attiecīgo vērtību skalu, tāpēc vecākiem atbildīgi jāizvērtē, kuras vērtības, viņuprāt, ir visaugstākās.
 • Izglītošanās. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Gan tēvam, gan mātei jāizglītojas un jārūpējas par savu pašattīstību ik dienu un visu mūžu.

 

Dzīve pēc Visuma likumiem

Noslēdzošais solis, lai spētu pastrādāt ar sevi uz visiem 100%, ir garīgā līmeņa tveršana, izjušana un attīstīšana.

 • Dzīvo šeit un tagad!Tikai tā mēs spējam mainīt pagātni un ietekmēt savu nākotni.
 • Saruna ar sevi un Visumu.Vēlams skaitīt lūgšanas, meditēt un ievērot Visuma likumus.
 • Veido sevi vēl labāku.Nesavtība ir milzu vērtība, tikai tādā veidā vecāki spēj izravēt savas dzīves lielākās nezāles.
 • Beznosacījuma mīlestības attīstīšana.Jāmācās saskatīt katrā situācijā Dieva griba, kā arī katru cilvēku jāuztver kā Dieva instrumentu.

Ja vecāki strādā ar sevi visos četros līmeņos, tad pastāv 99% iespējamība, ka tieši viņus izvēlēsies augsti attīstīta dvēsele, kura nesīs laimi ne tikai savā izvēlētajā ģimenē, bet arī sabiedrībā.

Dvēseles pārdomu laiks

Vecākiem der atcerēties, ka bērnam, kurš jau ir ieņemts, joprojām vēl ir iespēja pārdomāt. Tieši pirmās 100 dienas ir vislielākais pārdomu laiks, – dvēsele apzinās, ka, ja šis svarīgais lēmums tiks pieņemts, tad nemaz tik ātri atpakaļ uz savām mājām netiks (Zeme ir tikai īslaicīga īres vieta, kurā mēs katrs atstrādājam savu karmisko programmu). Tāpēc vecākiem pēc bērna ieņemšanas pirmās 100 dienas nevienam nebūtu jāstāsta par savu stāvokli, jo dvēsele vēl var pārdomāt. Novēlam ikkatram uzņemties pilnu atbildību par savu radīto brīnumu!

© Inga Ruņģe

Raksts ticis publicēts žurnālā “Taka”2014. gada augusta numurā.

P.S. Varbūt kādam šis raksts ir aktuāls, lūdzu, padalies tālāk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *