DZĪVES CEĻOTĀJA

Ir cilvēki..

Ir cilvēki, kas rada tavai sirdij prieku, jo liek tai smaidīt ikdienā.
Ir cilvēki, kas spiež virsū zaņķi un domā, ka viss ir kārtībā.
Ir cilvēki, kas domā līdzīgi un saprotas no pusvārda.
Ir cilvēki, kas tevi atceras, kad iestrēguši problēmās.
Ir cilvēki, kas domās ir ar tevi katru dien, un jūt līdz katrai šūniņai.
Ir cilvēki, kas asi noraugās, jo nesaprot kur atrodas.
Ir cilvēki, kas pateicās par katru mirkli dāvāto.
Ir cilvēki, kas atriebjas, jo iestiguši neziņā.
Ir cilvēki, kas tevi redzot priecājas, jo nezin, kad būs iespēja.
Ir cilvēki, kas nesaprot, kam jātic šajā pasaulē.
Ir cilvēki, kas savās lūgšanās par tevi vienmēr atceras.
Ir cilvēki, kam nerūp pasaule, jo šķiet, ka savējā ir labākā.
Ir cilvēki un būs.. kā pasakā..mainās, lai apkārt mainītos..
#ircilvēki #dzīvesceļotāja #baltsunmelns #krāsaināpasaule

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *